Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

we Wrocławiu - Ołtaszynie

ul. Pszczelarska 10  52-210 Wrocław
tel: +48 71 367 41 87 

e-mail: oltaszyn@archidiecezja.wroc.pl

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przekraczania dopuszczalnych norm hałasu w porze dziennej za pomocą dzwonów i kurantów (Sygn. akt IV KK 475/17)

KOMUNIKATY