Sakrament chrztu udzielany jest w drugą i ostatnią niedzielę miesiąca

w czasie Mszy Świętej o godz. 12:30.

 

Sakrament udzielany jest TYLKO osobom, które MIESZKAJĄ (niezależnie od miejsca zameldowania) na terenie naszej parafii.

 

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej, przedstawiając dokumenty: 

1. akt urodzenia dziecka z USC,

2. świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka - jeżeli rodzice mieszkają bez sakramentu małżeństwa przynoszą wypełniony formularz: 

 http://www.archidiecezja.wroc.pl/pliki/chrzest_oswiadczenie.pdf (formularz można pobrać również w kancelarii)

3. zaświadczenia od rodziców chrzestnych, o możliwości pełnienia takiej funkcji, które otrzymują w parafii swego miejsca zamieszkania oraz dane rodziców chrzestnych (imiona nazwiska; wiek; dokładny adres). 

 

Katecheza przedchrzcielna dzień przed chrztem (sobota) o godz. 19:00 w sali parafialnej