Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

we Wrocławiu - Ołtaszynie

ul. Pszczelarska 10  52-210 Wrocław
tel: +48 71 367 41 87 

e-mail: oltaszyn@archidiecezja.wroc.pl

Wrocław-Ołtaszyn, dn. 1 stycznia 2019 r.

  

PODSUMOWANIE STAREGO ROKU

 
        Zakończenie roku jak i początek nowego są zawsze sposobnością i okazją dobrą zarówno do życzeń, jak też i refleksji nad wydarzeniami, które miały miejsce w minionych miesiącach.
        Najważniejszą sprawą w duszpasterstwie jest budowanie żywego kościoła. Porównując dane statystyczne z kilku lat, po podziale parafii, zauważalny jest znaczny spadek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, pomimo ciągłego wzrostu liczby mieszkańców. Uczestniczyć we mszach świętych mogłoby dużo więcej osób, tym bardziej, że teren parafii nie należy do zbytnio rozległych. Po zakończeniu kolędy znana będzie konkretna liczba nowych rodzin, przybyłych w minionym roku do naszej parafii.
 
Przy kościele zaczyna tworzyć się już Akcja Katolicka. Obecnie jest to 7 osobowy zespół, którego zadaniem statutowym jest organizowanie i włączanie się w bieżącą działalność parafialną np. poprzez: przygotowywanie świątecznego wystroju kościoła, procesji, uroczystości okolicznościowych, różnych zbiórek pieniężnych z konkretnym przeznaczeniem. Akcja podjęła się także przywrócenia rozprowadzania po domach poświęconych opłatków na stół wigilijny. Zebrania z duszpasterzem odbywają się  raz w miesiącu w sali na plebanii.
Róże Różańcowe stanowią 10 dwudziestoosobowych grup, które codziennie modlą się w Intencjach Misyjnych zalecanych przez Ojca Świętego i Apostolstwo Modlitwy.
Życie liturgią, to przede wszystkim wspólne modlitwy. Oprócz regularnie sprawowanych eucharystii w niedziele, święta i dni powszednie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, istnieje możliwość uczestnictwa w nabożeństwach Zmiany Tajemnic Różańcowych. 23 dnia każdego miesiąca, po mszy św. oddać można cześć Świętemu Ojcu Pio – Patronowi parafii na Partynicach, powierzyć się (co środę) opiece Najświętszej Maryi Pannie Matce Nieustającej Pomocy, w ostatni wtorek miesiąca uczestniczyć w rocznych nabożeństwach wypominkowych, w listopadzie w nabożeństwach za zmarłych. W pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Szczególny nacisk u dzieci i młodzieży położony jest na comiesięczną spowiedź pierwszopiątkową i Komunię św. wynagradzającą, spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania. W okresie adwentu i wielkiego postu organizowane są nauki przedmałżeńskie, a w drugą i ostatnią sobotę każdego miesiąca, katechezy przedchrzcielne.
Dodać przy tym należy, że w minionym roku sakramentu małżeństwa udzielono 11 parom narzeczonych, 73 dzieci dostąpiło łaski chrztu świętego; do pierwszej komunii św. przystąpiło 105 dzieci, komunię św. w przeciągu całego roku przyjęło 57 tysięcy osób,  kapłani w tym czasie udzielili chorym w pierwsze piątki miesiąca 370 komunii świętych, do bierzmowania przystąpiło  43 kandydatów, 50 zmarłych odprowadzonych zostało na miejsce wiecznego spoczynku.

 
19 osobowa Liturgiczna Służba Ołtarza to: 15 młodszych i 2 starszych ministrantów, 1 lektor oraz Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii. Z racji duszpasterskich, w chwili obecnej sześciu kandydatów, uczestniczy w kursie przygotowawczym do tej najważniejszej funkcji duszpasterskiej, jaką osoby świeckie mogą  pełnić w parafii, poprzez udzielanie komunii świętej w czasie liturgii, a także w domach u chorych. 16 marca zostaną oni promowani przez Księdza Arcybiskupa, aby służyć pomocą w naszym kościele przy rozdzielaniu Ciała Pańskiego.
Urząd proboszcza sprawuje od dnia 1 lipca 2017 roku, ks. Piotr Śmigielski. Wikarymi, posługującymi w duszpasterstwie są: ks. Wojciech Legendziewicz i ks. Sebastian Kowalski.  Stanowiska etatowe w pełnym wymiarze zatrudnienia zajmują: zakrystianka siostra Paschalis, organistka Pani Katarzyna oraz gospodyni Pani Małgorzata.  
 Religii w szkole nauczają katecheci tj. księża wikariusze, siostra Inga oraz Pani Katarzyna.
W dniu 9 marca 2018 roku, Dekretem JE Księdza Arcybiskupa Metropolity, powołany został 14 osobowy Zespół Rady Parafialnej, służący proboszczowi parafii w zakresie uchwalonego i podtrzymanego Statutu Rady śp. Księdza dra Stanisława Dudka.
Sprawy kancelaryjne załatwiane są, w godzinach urzędowania biura tj. w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.00 do 17.30 oraz w soboty od 9.00 do 10.00 za wyjątkiem okresu wakacyjnego i czasu trwania kolędy. W sali  parafialnej odbywają się  zbiórki ministrantów, scholki dziecięcej i zespołu muzycznego, które prowadzi organistka, pani Katarzyna.
Na chwilę obecną, wydaje się trudne do zrealizowania utworzenie parafialnej grupy młodzieży oraz reaktywowanie chóru kościelnego, który niegdyś istniał w parafii, uświetniając ważniejsze uroczystości liturgiczne.
Od wielu już lat, funkcjonuje Parafialny Zespół Caritas, który bezinteresownie poświęca się na rzecz ludzi potrzebujących z naszej parafii poprzez organizowanie różnych akcji charytatywnych.
Powyższy stan rzeczy napawa optymizmem i radością.

 
Po znacznym, zaangażowaniu się poprzednich księży proboszczów w różne inwestycje, nie zawsze związane z naszym kościołem, wraz z Radą Parafialną i przy poparciu planów przez Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego, podjęty został dość szeroki zakres, rozłożonych na kolejne lata inwestycji parafialnych, przedstawionych podczas jednej z niedziel w ramach ogłoszeń duszpasterskich, przez Prezesa Rady Pana profesora Bogusława Fiedora.
W roku ubiegłym, we własnym zakresie i przy wsparciu pewnych darczyńców, został wyremontowany hol główny budynku parafialnego wraz z wymianą schodów.
W najbliższym czasie, w podobny sposób, a także z części ofiar przeznaczonych dla parafii z racji tegorocznej kolędy, zostanie wyremontowane przyziemie plebanii, w której znajdują się pomieszczenia PZ Caritas wraz z pomieszczeniami socjalnymi, salą parafialną, a także kancelarią, wymagającą dostosowania jej do zaleceń RODO.
W kościele po wielu latach, została przywrócona zabytkowa nadstawa na tabernakulum, jako tron służący do wystawienia Najświętszego Sakramentu w monstrancji. Zakupiony został także znajdujący się tam niewielki   polichromowany krzyż. Renowacja nadstawy była darem ołtarza od rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Zakupiono także dwa lichtarze do czterech istniejących obok tabernakulum. Ponadto odnowiony został, dzięki ofiarności pewnej rodziny z parafii, drewniany krucyfiks z nową pasyjką, stojący przy ołtarzu.
Po rocznych przygotowaniach do wykonania prac remontowych, związanych z dachem i wieżą kościoła, w chwili obecnej oczekiwane jest pozwolenie konserwatorskie na prace ujęte w nowym, dość poważnie zmodyfikowanym projekcie remontowo-budowlanym, autorstwa Pana mgr inż. Architekta Piotra Szarejki. Po uzyskaniu Pozwolenia MKZ, istotniejsze fragmenty projektu, zostaną udostępnione na stronie internetowej parafii. Koszt prac projektowych zostanie pokryty z części ofiar złożonych przy okazji rozprowadzenia opłatków na stół wigilijny. Przy okazji informuję, że uzyskano z tej akcji 18.500zł.

 
Chcąc rozpocząć inwestycje, w najbliższym czasie zostaną złożone wnioski o dotację, na wykonanie prac przy obiektach zabytkowych, do DWKZ, MKZ i fundacji KGHM Polska Miedź S.A. Po ewentualnym przyznaniu wsparcia, w miarę możliwości rozpoczniemy planowane przedsięwzięcie.
Podtrzymując przyjętą zasadę transparentności wydatków, oczywistym jest posiadanie parafialnego konta bankowego i informowanie o jego stanie faktycznym, który opiewa obecnie na 147tys.680zł, z przeznaczeniem na zaplanowane inwestycje. Są to pieniądze parafian pochodzące ze składek pierwszych niedziel miesiąca oraz darczyńców indywidualnych. Warto przy tym zaproponować otworzenie tzw. indywidualnego rachunku stałego, nawet na niewielką kwotę miesięczną z takim przeznaczeniem.
Parafia posiada także subkonto, służące wpłatom pieniężnym z niedzielnych składek na pokrycie trzech etatów pracowniczych oraz opłat bieżących rachunków dla budynku kościoła i plebanii.
W związku z możliwością skorzystania z budżetowego programu termomodernizacyjnego, po wykonaniu projektu budowlanego i audytu energetycznego, zostanie złożony wniosek na termomodernizację plebanii, która wymaga i w pełni kwalifikuje się do tego typu przedsięwzięcia, o czym była już mowa przy poruszeniu tematu oszczędności wydatków związanych z ogrzewaniem tego obiektu.
Od września ubiegłego roku, została zmodyfikowana parafialna strona internetowa pod nowym jej adresem:
oltaszyn.archidiecezja.wroc.pl, na której podawane są nie tylko ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne ale także najważniejsze sprawy, związane z funkcjonowaniem naszej parafii. Tekst niniejszego rocznego sprawozdania, został tam również  zamieszczony, podobnie jak i sprawozdanie z roku ubiegłego.
 
Tego typu, bardzo poważne kwestie, szczególnie te inwestycyjne, na ile tylko Opatrzność pozwoli, możliwe są do zrealizowania przy wspólnym wysiłku i przy pełnym zaangażowaniu tych wszystkich, którym zależy na egzystencji własnej parafii.

 
Rozpoczynający się nowy 2019 Rok Pański, będzie nadto szczególnym rokiem dla parafian, albowiem w miesiącu maju przeżywać będziemy Kanoniczną Wizytację Biskupią. Stąd też wiele spraw mimo wszystko należy i wypada uporządkować, co wespół z Radą Parafialną zamierzam przeprowadzić.
 
Jak zwykle, przy okazji rozpoczęcia Nowego Roku, życząc wszystkiego dobrego – wyrażam tymi słowami życzenie ewangeliczne; bo od Ojca z nieba przychodzi do dzieci wszystko dobre i tylko wszystko dobre.
        Niech się Wam zatem spełnią wszystkie nasze życzenia, które sięgają może i w rozmaite zakątki świata, do rozmaitych ludzi, mające za przedmiot jakiekolwiek dobre sprawy doczesne, ale niech się Wam przede wszystkim spełni tamto dobro – wszystko dobre. Niech się Wam spełni ten Boży plan, abyśmy przy własnej świadomej z Nim współpracy, kiedyś ograbieni przez śmierć ze wszystkiego niedoskonałego, otrzymali od Ojca wszystko dobre, doskonałe i niezniszczalne.
        Trzeba kończyć; może tym razem modlitwą do Boga wzniesioną z Bułatem Okudżawą:
                                
„Dopóki nam ziemia kręci się,
dopóki jest tak, czy siak,
Panie ofiaruj każdemu z nas,
czego mu w życiu brak:
mędrcowi darować głowę racz,
tchórzowi dać konia chciej,
sypnij grosza szczęściarzom,
i mnie w opiece swej miej”.
               
 
Ks. Piotr Śmigielski    
 Proboszcz parafii