Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

we Wrocławiu - Ołtaszynie

ul. Pszczelarska 10  52-210 Wrocław
tel: +48 71 367 41 87 

e-mail: oltaszyn@archidiecezja.wroc.pl

Wrocław-Ołtaszyn, dn. 1 stycznia 2018 r.

 
 
 

PODSUMOWANIE STAREGO ROKU

 
         Zakończenie roku jak i początek nowego są zawsze sposobnością i okazją dobrą zarówno do życzeń, jak też i refleksji nad wydarzeniami, które miały miejsce w minionych miesiącach.
        Najważniejszą sprawą w duszpasterstwie jest budowanie żywego kościoła. Porównując dane statystyczne z kilku lat, po podziale parafii zauważalny jest znaczny spadek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, pomimo ciągłego wzrostu liczby mieszkańców. Uczestniczyć we mszach świętych mogłoby dużo więcej osób, tym bardziej, że teren parafii nie należy do zbytnio rozległych.      
Po zakończeniu kolędy znana będzie konkretna liczba nowych rodzin, przybyłych w minionym roku do naszej parafii.
Przy kościele zaczyna się już tworzyć grupa młodzieży. Zebrania odbywają się w sali na plebanii.
Róże Różańcowe to 9 dwudziestoosobowych grup, które codziennie modlą się w Intencjach Misyjnych zalecanych przez Ojca Świętego i Apostolstwo Modlitwy.
Życie liturgią, to przede wszystkim wspólne modlitwy. Oprócz regularnie sprawowanych eucharystii w niedziele, święta i dni powszednie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, istnieje możliwość uczestnictwa w nabożeństwach Zmiany Tajemnic Różańcowych. 23 dnia każdego miesiąca, po mszy św. oddać można cześć Świętemu Ojcu Pio – Patronowi parafii na Partynicach, powierzyć się (co środę) opiece Najświętszej Maryi Pannie Matce Nieustającej Pomocy, w ostatni wtorek miesiąca uczestniczyć w rocznych nabożeństwach wypominkowych, w listopadzie w nabożeństwach za zmarłych. W pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu - indywidualna i prowadzona przez kapłana. W każdy czwartek o godz. 7.00 sprawowana jest msza święta w języku łacińskim. Szczególny nacisk u dzieci i młodzieży położony jest na comiesięczną spowiedź pierwszopiątkową i Komunię św. wynagradzającą, spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania. W okresie adwentu i wielkiego postu organizowane są nauki przedmałżeńskie a w drugą i ostatnią sobotę każdego miesiąca, katechezy przedchrzcielne.

Dodać przy tym należy, że w minionym roku sakramentu małżeństwa udzielono 9 parom narzeczonych, 71 dzieci dostąpiło łaski chrztu świętego; do pierwszej komunii św. przystąpiło 96 dzieci, komunię św. w przeciągu całego roku przyjęło 58 tysięcy osób,  kapłani w tym czasie udzielili chorym w pierwsze piątki miesiąca 427 komunii świętych, do bierzmowania przystąpiło 14 kandydatów, 53 zmarłych odprowadzonych zostało na miejsce wiecznego spoczynku.
21 osobowa Liturgiczna Służba Ołtarza to: 12 ministrantów i 8 lektorów. Reprezentuje ją Pan Profesor Stanisław Wilczyński, Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii, któremu JE Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny, przedłużył posługę na kolejne 5 lat. Jest to najważniejsza funkcja duszpasterska, jaką osoby świeckie mogą  pełnić w parafii, poprzez udzielanie komunii świętej w czasie liturgii, a także w domach u chorych. Funkcję tę może również sprawować siostra Inga – przełożona sióstr Elżbietanek oraz siostra Weronika – zakrystianka.
Po rezygnacji Księdza Zbigniewa Dołhania z funkcji proboszcza parafii, urząd ten sprawuje od dnia 1 lipca 2017 roku, ks. Piotr Śmigielski. Wikarymi, posługującymi w duszpasterstwie są: ks. Paweł Misiołek i neoprezbiter ks. Wojciech Legendziewicz. Na swoich stanowiskach etatowych pozostały w pełnym wymiarze zatrudnienia: zakrystianka siostra Weronika i organistka Pani Katarzyna. Etat gospodyni objęła Pani Małgorzata.  
 Religii w szkole nauczają katecheci tj. księża wikariusze, siostra Inga oraz Pani Katarzyna.
Z chwilą zmiany proboszcza parafii, przestał kanonicznie funkcjonować dotychczasowy zespół rady parafialnej, któremu już dziś proponuję utworzenie zeń Akcji Katolickiej, zaś nową radę parafialną powołam w roku 2018.
Sprawy kancelaryjne załatwiane są, w godzinach urzędowania biura tj. w poniedziałki i środy w godzinach od 16.00 do 17.30 oraz w soboty od 9.00 do 10.00, za wyjątkiem okresu wakacyjnego i czasu trwania kolędy W sali  parafialnej odbywają się  zbiórki ministrantów, scholki dziecięcej i zespołu muzycznego, które prowadzi organistka, pani Katarzyna.

Wartym podjęcia starań jest reaktywowanie chóru kościelnego, który niegdyś istniał w parafii uświetniając ważniejsze uroczystości liturgiczne.
Od wielu już lat, funkcjonuje Parafialny Zespół Caritas, który bezinteresownie poświęca się na rzecz ludzi potrzebujących z naszej parafii poprzez organizowanie różnych akcji charytatywnych z przeznaczeniem na pomoc ubogim, a jest to np. przedświąteczne rozprowadzanie świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom i świec wielkanocnych, wykonywanie bukietów ziół i kwiatów a także palm świątecznych, rozprowadzanie żywności i ubrań; wykonywanie paczek żywnościowych, współorganizowanie wypoczynków letnich dla dzieci, współtworzenie akcji wolontariatu.
Powyższy stan rzeczy, który przejąłem po moim poprzedniku, księdzu Zbigniewie Dołhaniu, napawa optymizmem i radością.
Po znacznym, zaangażowaniu się Księdza Zbigniewa w budowę kościoła św. Ojca Pio, wcześniejszym wybudowaniu przez śp. Księdza Stanisława Dudka, kaplicy w Karwianach a także księdza Bronisława Owcarza, kościoła Najświętszego Zbawiciela na Wojszycach, zbliża się czas na przeprowadzenie inwestycji własnych. Niektóre roboty remontowo-budowlane i konserwatorskie, zostały już przeprowadzone przez moich poprzedników, z tych ostatnich np. wykonano częściowy remont wnętrza plebanii, wymieniono drzwi, konfesjonały i ławki w kościele, poddano renowacji drzwi do zakrystii.
Po objęciu parafii podjąłem decyzję o zmianie lokalizacji kancelarii parafialnej, która znajduje się obecnie w dawnej sali katechetycznej, zaś miejsce dotychczasowego jej funkcjonowania zostało wyremontowane i przeznaczone na pomieszczenia mieszkalne.
Do końca stycznia zostanie wykonany, zniszczony fragment ogrodzenia cmentarza.
Ofiary składane na tacę umieszczane są na czas trwania Eucharystii w prezbiterium, jako dar ołtarza, w większości parafii w taki sposób interpretowany.

Parafia posiada, sporządzony przez księdza Dołhania,  kompletny projekt remontowo-budowlany dachu kościoła, będący przygotowaniem i pierwszym krokiem w kierunku poważnego remontu kościoła, który był z pewnością omawiamy wespół z dotychczasową Radą Parafialną. Po remoncie dachu, wymaga również naprawy stolarka i skorodowane poszycie blaszane wieży kościelnej, wnętrze doprasza się malowania i odświeżenia, zewnętrzny wątek ceglany odnowienia a ograny wraz z emporą muzyczną zabiegów konserwatorskich i napraw stolarskich. Piękno obiektu warto też podkreślić przez odpowiednią jego illuminację, a dzwony przywrócić do oddawania przezeń chwały Bożej przynajmniej w większe święta i uroczystości kościelne.
Skoro kierunek robot został już przyjęty, wypada go obecnie podjąć i realizować, tym bardziej że jest on przy tym sensowny i racjonalny. Biorąc po uwagę tak poważne przedsięwzięcia oraz związane z nimi koszty, właściwe na chwilę obecną wydaje się rozłożenie ich na kolejne lata. Sama już naprawa poszycia dachowego kościoła, staje się powoli koniecznością,
Uwzględniając przy tym rangę parafii ołtaszyńskiej pośród parafii wrocławskich a także pozostałych parafii naszej archidiecezji, rażącym byłoby zaniechanie podjęcia się tych zadań zaś wysuwanie argumentów przeciwko ich wykonaniu np. o  braku środków finansowych, niezbyt wiarygodne.
Potwierdzeniem tego może być chociażby wybudowanie w przeciągu czterech lat, w poprzedniej mojej parafii, liczącej niespełna 2.000 mieszkańców, okazałego domu parafialnego, bez zaciągania kredytu i pozostawienia jakiegokolwiek zadłużenia.     
Po kilkumiesięcznym pobycie w tej parafii, dostrzegam kolejną, poważną inwestycję domagającą się zrealizowania tj. termomodernizację budynku parafialnego, w skład której wchodzić będzie  docieplenie ścian i dachu obiektu wraz z końcowym wykonaniem elewacji. Zasadniczym argumentem za przeprowadzeniem ocieplenia plebanii jest  sprawa ponoszonych nadmiernych kosztów, związanych z ogrzewaniem niedocieplonego budynku, określając problem jak najprościej - wyrzucaniem pieniędzy na ogrzewanie atmosfery.
Tego typu, bardzo poważne prace, możliwe są do zrealizowania przy wspólnym wysiłku, etapowo, oczywiście przy pełnym zaangażowaniu nie tylko rady parafialnej ale i tych wszystkich, którym zależy na naszej parafii z pięknym zabytkowym kościołem, będącym wizytówką Ołtaszyna i wręcz skarbem całego Wrocławia.
Nowo powołany, w najbliższym czasie zespół Rady Parafialnej, otrzyma zatem wielkie wyzwanie ale także w przyszłości i satysfakcję z współkierowania dziełem, które zamierzam rozłożyć na wiele kolejnych lat posługiwania w tutejszej parafii, na tyle, na ile tylko Opatrzność na to pozwoli.
 
Z okazji rozpoczęcia Nowego 2018 roku, życząc sobie wszystkiego dobrego – wyraźmy tymi słowami życzenie ewangeliczne. Bo od Ojca z nieba przychodzi do dzieci wszystko dobre i tylko wszystko dobre.
        Niech się nam zatem spełnią wszystkie nasze życzenia, które sięgają może i w rozmaite zakątki świata, do rozmaitych ludzi, mające za przedmiot jakiekolwiek dobre sprawy doczesne, ale niech się nam przede wszystkim spełni tamto dobro – wszystko dobre. Niech się nam spełni ten Boży plan, abyśmy przy własnej świadomej z Nim współpracy, kiedyś ograbieni przez śmierć ze wszystkiego niedoskonałego, otrzymali od Ojca wszystko dobre, doskonałe i niezniszczalne.
       
Trzeba kończyć; może modlitwą do Boga razem z Juliuszem Słowackim:
             „Boże zdejm z mego serca jaskółczy niepokój,
               Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj,
               Jedną myśl wznieś, niechaj pali żarem
              A stanę się tej myśli narzędziem, zegarem,
              Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem,
              Zadzwonię wyrazami i dokończę życiem”.
Oby się tak stało z nami.                 

 
Ks. Piotr Śmigielski    
 Proboszcz parafii